openPR Logo
Press release

Rynek budowlany w Polsce

04-30-2009 01:52 PM CET | Industry, Real Estate & Construction

Press release from: PMR Publications

Firmy budowlane w ocenie koniunktury na rynku budowlanym są najbardziej krytyczne od ponad pięciu lat. W obliczu mniejszej ilości zamówień, budowlańcy zapowiadają pozyskiwanie nowych kontraktów głównie poprzez konkurencję cenową, czego skutkiem może być deflacja w budownictwie. Najbardziej atrakcyjnymi segmentami w najbliższych latach będą budownictwo drogowe, sportowe oraz energetyczne.

Silny spadek optymizmu w sektorze budowlanym
Badanie przeprowadzone przez firmę badawczą PMR na potrzeby raportu „Sektor budowlany w Polsce I połowa 2009 – Prognozy na lata 2009-2011” potwierdziło wyraźne pogorszenie nastrojów wśród największych firm budowlanych w Polsce. Jednocześnie zauważyć można duże rozbieżności, jeśli chodzi o przewidywania przedsiębiorstw budowlanych na najbliższe 12 miesięcy.
Jedynie 9% największych firm budowlanych działających w Polsce ocenia sytuację w sektorze jako pozytywną, podczas gdy rok wcześniej takiego zdania było aż 82% respondentów. Prognozy przedsiębiorstw budowlanych na najbliższe 12 miesięcy są niejednoznaczne – 31% badanych firm spodziewa się poprawy sytuacji rynkowej, a 33% ankietowanych oczekuje, że ulegnie ona dalszemu pogorszeniu.

Również oceny portfeli zamówień firm budowlanych uległy wyraźnemu pogorszeniu – 31% respondentów dobrze oceniło obecną ilość zleceń (wobec 80% pół roku wcześniej), a przeciwnego zdania było 32% badanych podmiotów. W przewidywaniach dotyczących przyszłego portfela zamówień firmy także są wyraźnie podzielone − 33% ankietowanych prognozuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy liczba zamówień wzrośnie, a 38% oczekuje jej spadków.

Sytuacja finansowa firm budowlanych wciąż pozytywna
Sytuacja finansowa największych firm z branży budowlanej w dalszym ciągu oceniana jest pozytywnie – uważa tak 60% badanych (wobec 86% pół roku temu). Z kolei 28% ankietowanych przewiduje, że na koniec 2009 r. sytuacja finansowa ich firmy będzie lepsza niż w roku 2008. Odmiennego zdania jest 32% badanych przedsiębiorstw. „Dobra sytuacja finansowa firm budowlanych jest przede wszystkim rezultatem korzystnej koniunktury w latach 2006-2007 i kontraktów podpisywanych na bardzo dobrych warunkach. Warto zauważyć, że z uwagi na spadki cen materiałów budowlanych, wiele kontraktów zawartych w 2008 r. i realizowanych w latach 2009-2010 charakteryzować się będzie marżą wyższą od zakładanej, dzięki czemu sytuacja finansowa dużych firm budowlanych nie ulegnie gwałtownemu pogorszeniu:, twierdzi Bartłomiej Sosna, analityk rynku budowlanego w PMR i autor raportu.

Deflacja w budownictwie coraz bardziej realna
Jak pokazują wyniki badania, w obliczu kryzysu firmy budowlane zamierzają konkurować na rynku głównie na poziomie cenowym. Ponad połowa ankietowanych dużych przedsiębiorstw budowlanych deklaruje poszukiwania tańszych dostawców materiałów i podwykonawców, a ponad 40% z nich planuje renegocjacje cen z obecnymi kontrahentami. W rezultacie powyższych działań aż 44% badanych firm zamierza pozyskiwać nowe zlecenia, przedstawiając niższe niż dotychczas ceny ofertowe. Zdecydowanie mniejszy odsetek przedsiębiorstw budowlanych planuje oszczędności poprzez redukcję kosztów administracyjnych, zmniejszenie zatrudnienia czy lepsze zarządzanie parkiem maszynowym.
„Wyniki te pokazują, że presja na spadek cen usług budowlanych w najbliższych miesiącach będzie się nasilała, w związku z czym wskaźnik inflacji w budownictwie, który w marcu wyniósł jedynie 1,3%, w drugiej połowie roku może przybierać wartości ujemne. Co ważne, deflacja w budownictwie będzie miała także wpływ na niższą wartość produkcji budowlano-montażowej, gdyż dana ilość prac zostanie wykonana niższym kosztem”, dodaje Bartłomiej Sosna.

Inwestycje publiczne jako koło ratunkowe
Blisko trzy czwarte ankietowanych firm w obliczu mniejszej liczby nowych inwestycji budowlanych oczekuje od władz publicznych szybszej realizacji dużych projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Jednocześnie, prawie połowa przedsiębiorstw postuluje wprowadzenie zaliczek dla wykonawców tego typu projektów. W opinii ponad 40% firm skutki spowolnienia na rynku budowlanym mogą zostać złagodzone dzięki większej liczbie inwestycji budowlanych realizowanych w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego.
Ankietowane firmy za najbardziej atrakcyjne segmenty rynku budowlanego w perspektywie dwóch najbliższych lat uznają budownictwo drogowe (88% wskazań), obiektów sportowych i rekreacyjnych (50%) oraz budownictwo energetyczne (35%). Z kolei za najmniej perspektywiczny uznano sektor mieszkaniowy (5% wskazań), budownictwo magazynowe (9%) oraz biurowe (12%).

Polaryzacja oczekiwań wśród firm budowlanych
Wyniki przeprowadzonego przez PMR badania różnią się istotnie od jego wcześniejszych edycji. Poważne rozbieżności występują zwłaszcza w przypadku oczekiwań firm budowlanych na najbliższe 12 miesięcy – blisko jedna trzecia ankietowanych przedsiębiorstw oczekuje pogorszenia się sytuacji i niemal taki sam odsetek firm spodziewa się jej poprawy.
„Polaryzacja formułowanych przez firmy budowlane prognoz jest przede wszystkim rezultatem odmiennej sytuacji rynkowej w budownictwie inżynieryjnym oraz kubaturowym. Uogólniając nieco wyniki badania można stwierdzić, że firmy dla których podstawowym segmentem rynku jest budownictwo inżynieryjne (około 57% ankietowanych) oczekują dalszej poprawy sytuacji, natomiast podmioty dla których głównym obszarem działalności jest budownictwo mieszkaniowe lub niemieszkaniowe (odpowiednio 17 i 26%) są dużo mniej optymistyczne w formułowaniu prognoz na najbliższy rok”, stwierdza Bartłomiej Sosna.

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. „Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2009 – Prognozy rozwoju na lata 2009-2011”.

Więcej informacji na temat raportu:
tel. /48/ 12 618 90 00
e-mail: marketing@pmrcorporate.com

PMR Publications (www.pmrpublications.com) jest działem firmy PMR specjalizującej się w dostarczaniu wysokiej jakości informacji rynkowych oraz usług firmom zainteresowanym krajami Europy Środkowo-Wschodniej i innymi rynkami wschodzącymi. Do głównych obszarów działalności PMR należy wydawanie publikacji biznesowych
(PMR Publications), świadczenie usług konsultingowych (PMR Consulting) i badania rynku (PMR Research). Obecna na rynku od ponad trzynastu lat i posiadająca jedne z najczęściej odwiedzanych portali informacyjnych, PMR jest jedną z największych firm w swojej branży w Europie Środkowo-Wschodniej.

PMR
ul. Supniewskiego 9, 31-527 Kraków, Polska
tel. /48/ 12 618 90 00, fax /48/ 12 618 90 08
www.pmrcorporate.com

This release was published on openPR.

Permanent link to this press release:

Copy
Please set a link in the press area of your homepage to this press release on openPR. openPR disclaims liability for any content contained in this release.

You can edit or delete your press release Rynek budowlany w Polsce here

News-ID: 77603 • Views: 1891

More Releases from PMR Publications

Russian retail market recovered after the economic slowdown
Retail markets in all Russian Federal Districts increased in 2010 by total $80bn In 2010, Russian retail market recovered after the economic slowdown observed in the previous year and increased by 12.6% to RUB 16.4tr ($541bn). However, the latest PMR report „Retail in Russia 2011 – Regional focus. Market analysis and development forecasts for 2011-2013” shows that particular regional retail markets still reveal differences in their development due to their unique
Construction output in Poland up by 10% in 2011
The forthcoming year 2011 can be a breakthrough year for the construction industry in terms of construction output. Provided that the winter weather conditions are relatively favourable, the 2011 average annual growth rate can be up to 10%, driven by large civil engineering projects and major improvement in the building construction sector. According to a report prepared by research company PMR, which is entitled "Construction sector in Poland, H2 2010 -
Russian construction industry recovers after the downturn
For the first time this decade, in 2009 the construction industry in Russia, which was severely affected by the global economic downturn, shrank in comparison with the preceding year. In the current year, a recovery has begun, prompted by the numerous projects supported or directly funded by the government. In the next few months, growth in the construction industry will be driven by the civil engineering and residential construction subdivisions
Retail market in Russia to grow by almost 10% in 2010
The growth rate of the Russian retail sector dropped severely last year due to worsening economic conditions, weakening purchasing power growth and the depreciating rouble. As a result, the retail market's value increased by only 5% in 2009 after several years of roughly 25% annual growth. Nevertheless, the situation has improved this year, and the retail market is expected to once again reach double-digit growth rates in subsequent years. According to

All 5 Releases


More Releases for Polsce

Flat Glass Market: How the Business Will Grow in 2026? Prominent Players: AGC Ch …
The global flat glass market is likely to gain traction from the rapid industrialization. It is driving the demand for flat glass as they are being used extensively in the commercial buildings to conserve energy. It is done by maximizing the usage of natural light. Fortune Business Insights™ provided this information in a recent report, titled, “Flat Glass Market Size, Share & Industry Analysis, By Type (Float, Sheet, and Rolled),
Sektor biotechnologii w farmacji: boom spodziewany dopiero w 2011 roku
Obecnie sektor biotechnologii znajdującej zastosowanie w farmacji i medycynie (tzw. „czerwonej biotechnologii”) rozwija się w Polsce w umiarkowanym tempie, wynika z najnowszego raportu firmy badawczej PMR „Innowacje biotechnologiczne w przemyśle farmaceutycznym w Polsce 2009”. W 2008 r. przychody tego sektora spadły nawet w porównaniu do poprzedniego roku, co było spowodowane gorszymi wynikami Biotonu, największej polskiej firmy biotechnologicznej. Warto jednak zaznaczyć, że firmy biotechnologiczne pracują obecnie intensywnie nad nowymi produktami, których
Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce 2009
Spadająca sprzedaż i rosnące koszty powodują, że rok 2009 to trudny okres dla detalistów odzieżowych i obuwniczych. Równocześnie to czas weryfikacji strategii oraz szansa na okazyjne przejęcia gorzej radzących sobie graczy rynkowych. Przewidywania na 2010 rok są już bardziej optymistyczne. Według szacunków zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. „Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce 2009. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2009-2011” wartość detalicznej sprzedaży odzieży i
Rynek farmaceutyczny w Polsce wciaz na plusie
W 2008 r. rynek apteczny w Polsce osiągnął wartość 24,1 mld zł, co oznacza wzrost o 11,5% w stosunku do roku 2007. W chwili obecnej należy on do sektorów polskiej gospodarki o najbardziej optymistycznych prognozach rozwoju na najbliższe dwa lata. W latach 2009-2011 średnioroczna stopa wzrostu dla sektora (CAGR) wyniesie 7,4%. Rok 2008 jednym z najlepszych w dekadzie W 2008 r. rynek apteczny w Polsce w cenach detalicznych przekroczył wartość 24 mld
Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2009
W 2008 r. rynek prywatnej opieki medycznej w Polsce osiągnął wartość 26 mld zł, wzrastając o 13% w porównaniu do 2007 r. W kolejnych latach, wobec braku odpowiednich zmian prawnych oraz kryzysu ekonomicznego dynamika rynku będzie niższa, i wyniesie około 7-11%, wynika z najnowszego raportu PMR pt. „Rynek prywatnej opieki w Polsce 2009. Prognozy rozwoju 2009-2011”. Lata 2007-2008 najlepsze dla rozwoju prywatnej opieki zdrowotnej Według szacunków PMR, w 2008 r. Polacy przeznaczyli
Rynek dystrybucji artykulow drogeryjno-kosmetycznych w Polsce
Sieci drogerii szybko zdobywają udział w wartym 20 mld zł rynku drogeryjno-kosmetycznym w Polsce. Mimo kryzysu w tym roku planują otworzyć jeszcze więcej sklepów niż w poprzednich latach, wynika z najnowszego raportu firmy PMR. Według szacunków zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. „Rynek dystrybucji artykułów drogeryjno-kosmetycznych w Polsce. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2009-2011”, wartość rynku artykułów drogeryjno-kosmetycznych wyniosła 20 mld zł w 2008 roku, co oznaczało wzrost