openPR Logo
Press release

Rewizja prognoz dla rynku IT w Polsce, Rosji i na Ukrainie

04-16-2009 02:28 PM CET | IT, New Media & Software

Press release from: PMR Publications

Kryzys gospodarczy, mimo iż w mniejszym stopniu, dotyka również branży IT. Wyraźne pogorszenie danych makroekonomicznych dla regionu środkowoeuropejskiego, spowodowało konieczność rewizji prognoz dla rynku informatycznego. O wzrosty w roku 2009 będzie bardzo trudno.

Chociaż globalny kryzys gospodarczy branża informatyczna odczuwa relatywnie słabiej niż wiele innych sektorów gospodarki, spowolnienie gospodarcze będzie mieć swoje odzwierciedlenie również w wynikach firm IT. W ciągu najbliższych dwóch latach rynki IT we wszystkich krajach środkowoeuropejskich czeka bardzo wyraźne wyhamowanie dynamicznych wzrostów widocznych w poprzednich latach, a nawet spadek wartości.

Powodem jest przede wszystkim spodziewana recesja gospodarcza, co odbije się na wydatkach zarówno firm, jak i konsumentów. W branżę IT uderzą m.in. oszczędności inwestycyjne sektora finansowego, który jest jednym ze strategicznych odbiorców IT. Perspektywy dla poszczególnych krajów jeśli chodzi o wydatki na IT, podobnie jak ich sytuacja gospodarcza i prognozy makroekonomiczne, są jednak mocno zróżnicowane.
W ocenie firmy badawczej PMR w 2009 r. skumulowana wartość rynku IT w trzech największych krajach rynku środkowoeuropejskiego – w Rosji, na Ukrainie i w Polsce – spadnie o 10.5% do ok. 22 mld euro.

Najtrudniejsza jest obecnie sytuacja firm IT na Ukrainie. Kraj ten odczuwa najmocniej w regionie środkowoeuropejskim skutki recesji. Tylko od początku bieżącego roku prognozy PKB zmieniły się ze wzrostu o ok. 0.5% do spadku na poziomie nawet 15%. Nie można wykluczyć dalszego pogorszenia koniunktury. Tym bardziej, że na Ukrainie polityka i walka o fotel prezydenta kraju (wybory w październiku 2009 r.) zdominuje bieżący rok, spychając sprawy gospodarki na dalszy plan.

„Opinie największych firm IT na Ukrainie ankietowanych przez PMR na początku tego roku dzielą się na okres przed i po wyraźnym załamaniu rynku w czwartym kwartale ubiegłego roku. Sprzedaż niektórych dostawców, szczególnie dystrybutorów sprzętu IT, spadła wówczas rok do roku nawet o połowę, podczas gdy zazwyczaj był to okres rekordowych wyników. W roku bieżącym wartość rynku IT na Ukrainie może spaść o jedną trzecią (przy założeniu, że spadek PKB zmieści się w przedziale 10-15%)” – komentuje Paweł Olszynka, analityk PMR.

Spadek wartości czeka w tym roku również największy w regionie rynek rosyjski. Według prognoz PMR dynamika liczona rok do roku wyniesie ok. -14%. W ciągu ostatnich kilku miesięcy największe rosyjskie firmy IT zdecydowały się na redukcję zatrudnienia, przygotowując się do spadku popytu na rozwiązania IT w następstwie spowolnienia gospodarczego. Spodziewane jest przede wszystkim ograniczenie wydatków konsumentów na sprzęt, również z uwagi na umacniającego się dolara i presję na wzrost cen. Spadek popytu będzie szczególnie mocno odczuwalny dla producentów i dystrybutorów, których wyniki rosły bardzo dynamicznie w ostatnich dwóch latach boomu na rynku komputerów i elektroniki użytkowej.

Zmianie uległy również prognozy dla rynku polskiego, chociaż w chwili obecnej najbardziej prawdopodobny scenariusz to minimalny, jednocyfrowy wzrost wartości rynku w kolejnych dwóch latach.
Zakładany przez PMR poziom średniorocznego wzrostu PKB w latach 2009-2012 przy formułowaniu prognoz rozwoju rynku IT w Polsce wynosił w ubiegłym roku ok. 5,3%. Obecnie, w ocenie PMR wskaźnik nie przekroczy 3%. Bardziej pesymistyczne prognozy dotyczą również nakładów na środki trwałe w gospodarce. W maju ubiegłego roku spodziewany był wzrost na poziomie 10-12% w dwóch kolejnych latach, podczas gdy obecnie możliwa jest ujemna dynamika w bieżącym roku.

Większość dużych firm IT deklaruje, że nie odczuło jeszcze skutków spowolnienia gospodarczego w Polsce i spodziewa się pozytywnych wyników w 2009 r. Dotyczy to przede wszystkim dostawców oprogramowania i usług IT, którzy często związani są długoterminowymi umowami. Bardziej pesymistyczne oczekiwania, co do rozwoju rynku IT w ciągu najbliższego roku mają natomiast dystrybutorzy sprzętu.

Właśnie w przypadku tego ostatniego segmentu widać najbardziej wyraźną różnicę między prognozami PMR z połowy ubiegłego roku, a sytuacja bieżącą. Już w 2008 r. mieliśmy bowiem do czynienia z wyraźnym spadkiem sprzedaży komputerów stacjonarnych oraz monitorów, w szczególności w ostatnich miesiącach roku. Mniejszemu popytowi na desktopy i monitory towarzyszył wzrost cen importowanego sprzętu spowodowany wzrostem kursu dolara. W konsekwencji dostawcy musieli godzić się na obniżanie już i tak niskich marż lub oferować sprzęt po wyższych cenach, co dodatkowo odbijało się na poziomie sprzedaży. Spadki w segmencie desktopów zrównoważyła tylko w części rosnąca sprzedaż komputerów przenośnych, których udział w całkowitej sprzedaży komputerów w Polsce przekroczył już wyraźnie 50%.
Bieżący rok będzie dla dostawców sprzętu okresem minimalizacji strat. W czasie kryzysu zostaną zdecydowanie wydłużone cykle wymiany. Klienci biznesowi ograniczający koszty działalności, będą zainteresowani maksymalnym opóźnieniem procesu wymian. Należy spodziewać się także większej popularności technologii energooszczędnych i wirtualizacyjnych.

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w trzech raportach firmy PMR wydanych w 2009 roku:
- „IT market in Ukraine 2009. Development forecasts 2009-2013”
- „IT market in Russia 2009. Development forecasts 2009-2013”
- „Rynek IT w Polsce 2008. Prognozy rozwoju na lata 2008-2012 – aktualizacja. Wpływ kryzysu na kluczowe dane i prognozy”

Więcej informacji na temat raportu:
tel. /48/ 12 618 90 00
e-mail: marketing@pmrcorporate.com

O firmie PMR

PMR Publications (www.pmrpublications.com) jest działem firmy PMR, specjalizującej się w dostarczaniu wysokiej jakości informacji rynkowych oraz usług firmom zainteresowanym krajami Europy Środkowo-Wschodniej i innymi rynkami wschodzącymi. Do głównych obszarów działalności PMR należy wydawanie publikacji biznesowych
(PMR Publications), świadczenie usług konsultingowych (PMR Consulting) i badania rynku (PMR Research). Obecna na rynku od ponad trzynastu lat i posiadająca jedne z najczęściej odwiedzanych portali informacyjnych, PMR jest jedną z największych firm w swojej branży w Europie Środkowo-Wschodniej.

PMR
ul. Supniewskiego 9, 31-527 Kraków, Poland
tel. /48/ 12 618 90 00, fax /48/ 12 618 90 08
www.pmrcorporate.com

This release was published on openPR.

Permanent link to this press release:

Copy
Please set a link in the press area of your homepage to this press release on openPR. openPR disclaims liability for any content contained in this release.

You can edit or delete your press release Rewizja prognoz dla rynku IT w Polsce, Rosji i na Ukrainie here

News-ID: 75896 • Views: 660

More Releases from PMR Publications

Russian retail market recovered after the economic slowdown
Retail markets in all Russian Federal Districts increased in 2010 by total $80bn In 2010, Russian retail market recovered after the economic slowdown observed in the previous year and increased by 12.6% to RUB 16.4tr ($541bn). However, the latest PMR report „Retail in Russia 2011 – Regional focus. Market analysis and development forecasts for 2011-2013” shows that particular regional retail markets still reveal differences in their development due to their unique
Construction output in Poland up by 10% in 2011
The forthcoming year 2011 can be a breakthrough year for the construction industry in terms of construction output. Provided that the winter weather conditions are relatively favourable, the 2011 average annual growth rate can be up to 10%, driven by large civil engineering projects and major improvement in the building construction sector. According to a report prepared by research company PMR, which is entitled "Construction sector in Poland, H2 2010 -
Russian construction industry recovers after the downturn
For the first time this decade, in 2009 the construction industry in Russia, which was severely affected by the global economic downturn, shrank in comparison with the preceding year. In the current year, a recovery has begun, prompted by the numerous projects supported or directly funded by the government. In the next few months, growth in the construction industry will be driven by the civil engineering and residential construction subdivisions
Retail market in Russia to grow by almost 10% in 2010
The growth rate of the Russian retail sector dropped severely last year due to worsening economic conditions, weakening purchasing power growth and the depreciating rouble. As a result, the retail market's value increased by only 5% in 2009 after several years of roughly 25% annual growth. Nevertheless, the situation has improved this year, and the retail market is expected to once again reach double-digit growth rates in subsequent years. According to

All 5 Releases


More Releases for Ukrainie

Rynek produktów OTC w Europie Środkowo-Wschodniej odporny na recesję
W 2008 r. rynek produktów OTC w Europie Środkowo-Wschodniej wzrósł o około 26%, osiągając wartość 9,2 mld euro. Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej PMR pod tytułem „OTC market in Central and Eastern Europe 2009. Comparative analysis and development forecasts for 2009-2011”, w 2009 r. rynek ten rozwijał się będzie w tempie około 8%. 8% wzrost rynku w 2009 r. W ciągu ostatnich kilku lat gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Rosji,